Menu je základním stavebním kamenem webu a definuje jeho strukturu. Na vytvořená menu můžete následně napárovat články s konkrétním obsahem, nebo například fotogalerie.

Editace menu umožňuje změnu názvu položky, její pořadí, umožňuje obsah zaheslovat, nastavit externí odkaz či změnit chování prohlížeče po kliknutí - otevření do stejného či nového okna.

Přidání podkategorie položky menu probíhá stejně jako přidání položky do hlavního menu. Také zde je možné nastavit název, pořadí či odkaz položky - to vše přes odkaz ve sloupci "Počet podmenu" viz 3 v hlavním výpisu horizontálního menu.

Nastavení horizontálního (vodorovného) menu, které je na Vašich stránkách umístěno těsně pod hlavičkou, má formu tabulkového výpisu jednotlivých položek. V našem modelovém připadu bude mít hlavní menu položky Na úvod (automaticky vkládané systémem), O nás, Poptávkový formulář, Katalog výrobců a Kontakt.

Přes sloupec "Název menu" a "Editovat" zobrazíte základní nastavení položky menu. Sloupec "Pořadí" značí pořadí, v jakém jsou položky v menu zobrazeny (nejnižší číslo se zobrazuje první). Sloupec "Počet podmenu" zobrazuje počet podkategorií jednotlivé položky - v našem případě má položka "O nás" dvě podkategorie - Historie a Vedení společnosti. Sloupec "Články a foto" zobrazuje články a fotogalerie navázané na konkrétní položku - položka O nás má na sebe připojen jeden článek a jednu fotogalerii. U položky "Katalog výrobců" tato možnost není, protože vede na externí odkaz - zde na katalog výrobců umístěný na stránkách výrobce. Sloupec "Publikovat" pak formou fajfky nebo křížku symbolizuje, zda je položka v menu zobrazena či nikoliv. Ve sloupci "Typ menu" si můžete jednoduše změnit zařazení položky mezi horizontálním či vertikálním menu. Poslední tři sloupce pak umožňují zobrazit náhled položky menu (zde například jak bude zobrazena 4 podstránka "O nás" uživateli), smazat položku nebo editovat její základní nastavení.

Po vytvoření článku nebo fotogalerie máte možnost připojení k položce menu. Tato možnost je dostupná v editaci článku či fotogalerie, kterým se budeme věnovat později. Ve výpisu menu jde tedy spíše o informaci, zda je na položku článek či fotogalerie připojena s přímým proklikem na jejich výpis.

Nastavení vertikálního (sloupcového) menu probíhá naprosto totožně, jako nastavení horizontálního. Na stránkách bude zobrazeno v levém sloupci, vedle samotného obsahu.

Na své stránky můžete vkládat bannery upozorňující například na akční nabídky, partnerské projekty a podobně. Přehled vložených bannerů nabízí informace o umístění, nastaveném pořadí a stavu publikace..

Při vkládání nového banneru můžete nastavit základní vlastnosti zobrazení. Umístění banneru je možné na všechny stránky, pouze úvodní stránku nebo pouze na podstránky. U každé varianty je pak na výběr umístění v horní části stránky nebo naopak ve spodní. V případě více bannerů na jedné stránce můžete nastavit pořadí, v jakém budou zobrazeny. Také zde platí, že nejnižší číslo se zobrazuje první - to znamená, že banner s příznakem 10 bude 6 zobrazen první a banner s příznakem 20 pod ním. Banner může po kliknutí nasměrovat uživatele na ručně nastavený odkaz (nastavení "Odkaz na stránku") nebo na nějaký obsah v rámci Vašich stránek (roletka "Link na jiný článek"). Nastavení "Půlený" umožňuje zobrazit dva bannery vedle sebe, za předpokladu, že součet šířky obou bannerů nepřesáhne maximální povolenou šířku 518 pixelů. Tato varianta je vhodná pro případ, že máte na banneru obsah, kdy levá a pravá strana vyžaduje odkazovat na jinou stránku. Při tvorbě je pak třeba banner uložit přepůlený jako dva samostatné soubory, které pak na stránkách budou zobrazeny vedle sebe a z banneru se stane opět jeden, ale s dvěma různými odkazy.

Pro jednoduchou komunikaci s Vašimi návštěvníky slouží formuláře, které nabízí široké možnosti nastavení. Po vyplnění a odeslání přijde jeho obsah na nastavenou e-mailovou adresu a zároveň bude k náhlednutí v administraci. Hlavní výpis kategorie "Formuláře" nabízí přehled o všech formulářích, které máte vytvořené na Vašich stránkách. Na tomto místě můžete jednodušše přidat nový formulář ("Přidat formulář") nebo upravovat již vytvořené. Do nastavení konkrétního formuláře se dostanete kliknutím na jeho název či ikonku tužky ve sloupci "Editovat". Ve sloupci "Odeslané formuláře" najdete výpis všech odeslaných formulářů včetně vyplněných hodnot a sloupec "Náhled" Vás přesměruje na náhled, jak bude formulář vypadat pro návštěvníka stránek. Samotné nastavení obsahu formuláře pak probíhá kliknutím na položku "vstoupit - (počet políček)" ve sloupci "Políčka formuláře".

Základní nastavení formuláře, které je dostupné proklikem přes název nebo ikonku editovat, nabízí možnost zařadit formulář do struktury webových stránek - v našem případě na podstránku "Poptávkový formulář", pojmenovat formulář, určit pořadí zobrazení (v případě více formulářů na jedné podstránce), vyplnit e-mailovou adresu, kam budou vyplněné formuláře chodit a nastavit, zda bude jako odesílatel formuláře e-mailová adresa zákaznika nebo Váš vlastní e-mail. Vyplněné údaje je třeba uložit tlačítkem "Uložit".

Do editace samotného formuláře se dostanete z výpisu formulářů proklikem přes nabídku "vstoupit - (počet políček)". Tlačítkem "Přidat políčko" vložíte do formuláře políčko podle Vašich požadavků - nastavit si můžete název políčka, pořadí, jaké bude ve formuláři mít, typ políčka a zda je vyplnění políčka povinné pro odeslání formuláře. Na výběr máte z běžných políček, které znáte z ostatních webových stránek. Patří mezi ně řádka textu, textové pole (pro větší textové bloky - například zprávu), výběr (rozbalovací roletka), zaškrtávací pole (pro vícenásobný výběr), přepínač (pro výběr právě jedné hodnoty), e-mail, soubor (možnost přiložení souboru k vyplněnému formuláři) a pouze text (pro textový popisek).

Výpis políček formuláře nabízí jednoduchý přehled všech políček formuláře včetně jejich typu, pořadí a možnosti smazat či editovat políčko.

 

Články a foto

Články a fotografie tvoří obsah stránek, proto je velmi důležité mít na něj pozornost.

Na úvodní stránce Vašeho webu můžete zobrazovat různý obsah, ať už se jedná o novinky, celý článek nebo výpis důležitých produktů. Obsah navíc nemusí být pouze jednoho typu, ale můžete ho kombinovat.

Klasický článek zobrazovaný na úvodní stránce si připravíte v nabídce “Články a foto” a výběrem volby “Úvodní stránka” z levého menu. Článků si můžete vytvořit libovolné množství s možností publikovat pouze vybrané (publikovaný článek má ve sloupci “Publikovat” zelenou fajfku – kliknutím se publikace zruší, a naopak). V případě zobrazení více článku najednou je možné editací změnit jejich pořadí zobrazení – čím větší číslo, tím je článek níže. V základním výpisu je dále možné zobrazit náhled článku, vytvořit kopii, článek smazat či editovat.

Článek přidáte kliknutím na tlačítko “Přidat článek” v pravé části výpisu.

Zařazení článku je nastaveno položkou "Vybrané menu", tuto volbu nechte beze změny. Název článku vyplňte libovolně, stejně jako pořadí (obojí je možné později změnit). Dále si připravte samotný obsah článku pomocí textového editoru s širokou paletou nástrojů. Článek je možné doplnit o obsah, který bude zobrazen až po prokliknutí na detail. Po kliknutí na volbu "Zobrazit/skrýt text podčlánku" dojde k zobrazení dalšího textové editoru, kde připravíte právě tento požadovaný obsah. V případě, že chcete úvodní stránku doplnit o další obsah typu novinky či produkty, zvolte požadované umístění článku (Nahoru, Na střed, Dolu). Článek je ještě možné doplnit videem ze služby Youtube (stačí vložit odkaz).

Výpis všech již vytvořených článů společně s možností přidat nový článek najdete v nabídce “Články a foto” a výběrem volby “Články” z levého menu. Základní funkcionalita článků je totožná s předchozí kapitolou "2.1 Úvodní stránka". Hlavním rozdílem je pak samotné zařazení článku, které je libovolné.

Článek lze přiřadit libovolné položce v menu nebo ho nechat volný. Volný článek nebude po vytvoření pro návštěvníky dostupný do doby, než odkaz na něj umístíte například do infoboxu či do jiného, již zveřejněného článku. V případě přiřazení článku na položku menu bude automaticky zobrazen po kliknutí na danou položku (např. článek "O nás" napojený na položku menu "O nás").

Dále už stačí vyplnit název článku a v případě zařazení článku do menu pořadí. Příprava samotného článku pak probíhá jako v kapitole Úvodní stránka

Na své stránky můžete vkládat fotografie více způsoby. Ať už samotné, neorganizované, fotografie vložením do obsahu článku či novinky, tak v organizované formě pomocí fotogalerie. Správu fotogalerií najdete v nabídce "Fotogalerie" a podkategorii "Fotogalerie" v levém menu.

Výpis fotogalerií nabízí přehled již vytvořených galerií s možností úprav a přidání nové fotogalerie.

Novou fotogalerii vytvoříte pomocí tlačítka "Přidat fotogalerii" dostupného v pravé části základního výpisu fotogalerií. V prvním kroku vyberte zařazení fotogalerie (fotogalerii můžete přiřadit k položce menu nebo ji nechat nezařazenou - do galerie uživatele navedete pomocí jejího odkazu). Fotogalerii nazvěte tak, abyste se později ve vytvořených galeriích vyznali. Kolonka "Pořadí" slouží pro případ, že na jednu položku menu chcete zařadit více galerií. Galerie s nižším číslem pořadí bude pak bude zobrazena výše. Galerii dále můžete uvést krátkým popisem, není to však nutné.

Vytvořenou fotogalerii je následně třeba naplnit fotografiemi. V hlavním výpisu klikněte na vybraném řádku s galerií na nabídku "vstoupit" ve sloupci "Fotografie". Na další obrazovce naleznete výpis fotografií dané fotogalerie, který bude v tento moment prázdný. Nahrát fotografie můžete po jedné či pomocí hromadného nahrání. Jednotlivým fotografiím můžete následně přiřadit krátký popis, nastavit pořadí ve výpisu fotogalerie nebo fotografii pro uživatele dočasně skrýt pomocí odškrtnutí volby "Publikovat". Některé úpravy je možné provádět i přímo z výpisu nahraných fotografií - konkrétně lze fotografie skrývat či mazat.

Pro prezentaci krátkých sdělení můžete využít info boxy. Jde o zvýrazněné boxíky v levém nebo pravém sloupci, který můžete využít například k prezentaci otevírací doby, kontaktních udajů apod. Nabídku Info boxů najdete v kategorii "Články a foto" a následným výběrem podkategorie "Info boxy" v levém menu. Pod výpisem uživatelských info boxů můžete na svých stránkách zapnout či vypnout systémové předvolby "Zavoláme Vám zpátky" a "Registrace k odběru novinek".

Volbu "Přidat info box" naleznete v pravé části nad výpisem. Info box srozumitelně pojmenujte pro další snažší orientaci, v případě více info boxů v jednom sloupci zvolte pořadí (čím nižší číslo, tím je info box výše) a pomocí editoru připravte obsah infoboxu. Ve spodní části poté již jen zvolte umístění vlevo či vpravo.

Novinky jsou speciální formou článků, které můžete zobrazovat na hlavní stránce, v případě nastavení umístění nahoru, na střed nebo dolů nebo je umístit do levého či pravého sloupce. Primárně by mělo jít o krátké aktuality pro rychlé sdělení. Komplexnější obsahy doporučujeme publikovat prostřednictvím článků. Hlavní nastavení a výpis novinek najdete v hlavní menu pod záložkou "Články a foto" a výběrem volby "Novinky" v levém menu. Pod výpisem vytvořených novinek najdete základní nastavení umožňující zvolit nadpis zobrazovaný na stránkách, umístění dané sekce a počet zobrazovaných novinek. Pod poslední novinkou bude samozřejmě zobrazen proklik do archivu všech již zveřejněných zpráv.

Práce s novinkami je obdobná jako práce s články. Nejprve zvolte nadpis, datum a samotný obsah novinky, který můžete připravit pomocí editoru s textovými nástroji. Ze zkušenosti doporučujeme novinky v kratším rozsahu.

Pro případ opravdu zásadních informací je možné využít "Úvodní okno". Jde o vyskakující okno, které se zobrazí při vstupu na Vaše stránky. Obsah okna může být čistě textový, doplněný o obrázky nebo formou obrázkového banneru – volba je čistě na Vás.

Obsah okna si připravte pomocí textového editoru – pomocí kterého můžete vložit i samotný obrázek. Okno můžete libovolně zapínat či vypínat, nastavit jeho velikost a případné okraje, které budou kolem vloženého obsahu. Pokud máte připraven obrázková bannery, nastavením okrajů na 0 nebude kolem banneru bílý rámeček.